گروه پزشکی ناجی شامل:

مرکز آمبولانس ناجی

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل ناجی

واحد انتقال هوایی ناجی

دپارتمان تجهیز آمبولانس و خودروهای ویژه ناجی

کانون جستجو و نجات ناجی

گروه پزشکی ناجی با مدیریت آقای داود تتارچه بعنوان مدیر عامل و رییس هیئت مدیره در سال ۱۳۷۸ آغاز بکار نموده است.

خدمات ارائه شده توسط گروه پزشکی ناجی بعنوان بهترین کنسرسیوم خدمات پزشکی محسوب میگردد و سازمانهای دولتی و خصوصی بسیاری از این خدمات استفاده می نمایند.

پرسنل گروه پزشکی ناجی از بین بهترین ها انتخاب گردیده و در خدمت بیماران قرار دارند.

نگاه گروه پزشکی ناجی به افق های روشن آینده و در جهت افزایش سطح خدمات قبل و پس از بیمارستان میباشد.

هدف ما در ناجی خدمت به انسانها است.

مدیران ارشد ناجی

داود تاتارچه

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

تنها سرمایه گذار مرکز آمبولانس ناجی

دکتر محمد رضا فتوت

پزشک

مسئول فنی

همایون صدقی فر

مدیر امور اداری و پیمانها

مدیر آمبولانس هوایی

سید علی خاتمی

مدیر داخلی و عملیات

مدیر دپارتمان صنعتی