• آمبولانس هوایی

    انتقال هوایی بیماران انتقال هوایی بیماران در سراسر کشور توسط آمبولانسهای هوایی کاملا مجهز و تیم پزشکی هوایی

  • هلکوپتر امداد

    سریعترین خدمات هوایی اتقال بیماران از مناطق صعب العبور و فاقد باند فرودگاه توسط هلیکوپتر امداد و تیم پزشکی در سریع ترین زمان ممکن

  • انتقال هوایی بیماران

    انتقال هوایی بیماران در سراسر کشور توسط آمبولانسهای هوایی کاملا مجهز و تیم پزشکی هوایی